V súčasnosti disponujeme nasledovnými technológiami:

 

-      3-osé CNC obrábacie centrum PRIMERO s možnosťou opracovania obrobku o rozmeroch 1500 x 650 x 620 mm

-      3-osé CNC obrábacie centrum OKUMA Genos 1300 x 560 x 460

-      CNC sústruh OKUMA Genos s C-osou a poháňanými nástrojmi o rozmeroch D520 / D340 x 1100 mm

-      sústruh SN 50/1500 s digitálnym odmeriavaním

-      sústruh SUR 350/2500

-      rovinná brúska BRH 40/1000

-      stĺpová vŕtačka VO 32

-      zvisla obrážačka ST 250

-      pásová píla PILOUS ARG 250

-      závitorez ROSCAMAT 200

-      zváracie pracovisko s pracovným stolom 2 x 2 m a zváracími zariadeniami :

  • MIG CO2 OMICRON OMI 405
  • MIG ALFAIN PEGAS 320
  • TIG a MMA PEGAS 160T HF

-      montážne mechanické a elektro-pracovisko vrátane zariadenia na bodové naváranie svorníkov

        (skrutky, matice od M3 po M10) NOMARK 65

-      elektrochemický popis dielov