Servis pre údržbu, výroba náhradných dielov do strojov a zariadení, ako aj opravy

bývajú v prípade poruchy často náročné na operatívu a odborné znalosti nielen technikov

ale aj výrobného personálu.

Toto kladie vysoké nároky, ktoré ponúkame k spokojnosti zákazníkov.