Hlavným zameraním je vývoj a výroba JÚS podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie dodávané zariadenia sú typu :

 

-      sušiace a vytvrdzovacie pece, či už stacionárne alebo priebežné

-      ultrazvukové práčky

-      dopravníky

-      manipulačné zariadenia

-      iné pomocné zariadenia (montážne plošiny, technologické schodištia...) a prípravky